Umowa z architektem dotycząca wykonania indywidualnego projektu domu to najczęściej umowa o dzieło. Co powinna zawierać umowa? Na co zwrócić uwagę? Jak w każdej umowie należy szczegółowo określić strony zawieranej transakcji. Dane umożliwiające identyfikację stron, znajdują się na początku każdej umowy, zaraz po dacie zawarcia umowy.