Odmowa – czy architekt może odmówić wykonania projektu?

Usługi świadczone przez architektów podlegają prawom rynku. Klient płaci, klient wymaga. Są jednak szczególne sytuacje, kiedy architekt mimo wyrażenia przez klienta chęci współpracy, może odmówić wykonania usługi. Klient ma prawo wolnego wyboru architekta, a architekt prawo do twórczej niezależności. Odmowa jest więc możliwa.

Kiedy architekt nie podejmie się wykonania projektu?

Odmowa często ma miejsce jeżeli architekt nie może się terminowo wywiązać z podjętego zadania. Doświadczony architekt zna możliwości swoje i swojej pracowni, wie ile czasu potrzebuje na projekt wstępny, koncepcyjny, na ustalenia z klientem, później na projekt wykonawczy szczegółowy. Dobrze orientuje się w procedurach administracyjnych i zdaje sobie sprawę, że niektórych terminów nie da się przyspieszyć. Jeśli jest rzetelny i profesjonalny, nie podejmie się wykonania projektu w czasie krótszym od możliwego do realizacji zadania, a klientowi odmówi. Nikt nie chce ryzykować utraty swojej reputacji, gdy nie zrealizuje się zaplanowanych zadań w ustalonym terminie. Odmowa klientowi jest w takiej sytuacji najrozsądniejszym wyjściem.

Bywają projekty o tak specyficznych wymaganiach technicznych i technologicznych, że architekt nie mający doświadczenia przy tego typu obiektach, może nie podjąć się ich realizacji. Projektowanie architektoniczne to branża o szerokim zakresie i wielu specjalizacjach. Są architekci urbaniści specjalizujący się w zabudowie miejskiej, architekci ruraliści zajmujący się obiektami na terenach wiejskich, architekci krajobrazu. Jedni projektują hotele, inni oczyszczalnie ścieków, jeszcze inni obiekty przemysłowe.  Nie każdy zna się na wszystkim. Architekci często specjalizują się w wybranych rodzajach inwestycji, mają szczegółową wiedzę pozwalającą na wykonywanie projektów określonego rodzaju. A więc tu odmowa wstępuję z pwodu braku odpowiednich umiejętności/kwalifikacji.

Często kwestią uniemożliwiającą podjęcie się projektowania dużej inwestycji jest fakt, że pracownia jest niewielka, jej potencjał ludzki, techniczny nie wystarcza, by zająć się takim tematem.

Architekt jest twórcą.

W oparciu o własne doświadczenie i życzenia klienta ma stworzyć dzieło, które będzie jego wizytówką. Musi się pod nim podpisać i ponosi odpowiedzialność za jego ostateczny kształt. Jeżeli oczekiwania klienta odbiegają od przyjętych standardów i zasad projektowania, a klient nie jest skłonny do ustępstw i dostosowania się do profesjonalnych rad i wskazówek architekta, architekt może odmówić wykonania projektu.  Odmowa jest tu uzasadniona – dbając o opinię na swój temat i budując markę, architekt nie chce, by kojarzono go z projektem  powstałym na podstawie wymagań klienta, któremu brak dobrego gustu, który jest bezkrytycznie przekonany o swoich racjach i nie pozwala wpłynąć na swoje decyzje.

Architekt odmówi kontynuacji projektu rozpoczętego przez innego żyjącego architekta, o ile ten nie wyrazi na to zgody. Podobnie będzie w przypadku zlecenia przeprojektowania obiektu  zrealizowanego według projektu innego żyjącego architekta. Bez jego zgody architekt nie podejmie się takiego zlecenia.  Jest to działanie zgodne zasadami Kodeksu Etyki Zawodu Architekta.

Z pewnością architekt odmówi wykonania projektu, jeżeli klient  będzie proponował zbyt niską stawkę wynagrodzenia i oczekiwał profesjonalnej i kompletnej usługi.

Może się zdarzyć, że architekt nie podejmie się zaprojektowania obiektu, bo w danym temacie nie czuje się dobrze, nie jest on przedmiotem jego zainteresowań twórczych, woli zrezygnować niż się męczyć z czymś, co mu nie odpowiada. Odmowa jest prostsza – ale ma takie prawo.

Gdy klient niezorientowany w specjalizacjach w zawodzie architekta będzie próbował namówić architekta na zajęcie się na przykład dekoracją wnętrz, także może spotkać się z odmową. Niektórzy twórcy zajmujący się na co dzień projektowaniem budynków podejmą się projektu wnętrza, inni niekoniecznie, ale z pewnością wskażą odpowiedniego  fachowca.

Architekt może odmówić wykonania adaptacji projektu. Mimo tego, iż do większości projektów typowych dołączona jest zgoda na adaptację projektu, architekt może odmówić jej wykonania, gdy planowane przez klienta zmiany są zbyt liczne, naruszają plan budynku i wykraczają poza zakres tego,co określa się mianem adaptacji.

Jako niezależny twórca architekt może też odmówić wykonania projektu bez uzasadnienia. Jeżeli na przykład klient źle się zachował, wzbudził niechęć , wydaje się niepoważnym inwestorem i trudno się z nim porozumieć, architekt też może podziękować za współpracę i nie zgodzić się na podpisanie umowy.

Architekt ma obowiązek odmówić wykonania zleceń, które godzą w interes ogólny, naruszają prawo, w tym prawa osób trzecich, bądź które kolidują z zasadami etyki zawodowej (z Kodeksu Etyki Zawodu Architekta).

CATEGORY: Architekci, Architekci i inwestorzy - współpraca

Togetee

Related items