Gdy wybraliśmy już architekta, z którym chcemy współpracować przy budowie domu, możemy przystąpić do dalszych rozmów, określając nasze potrzeby i wyjaśniając zagadnienia, co do których mamy wątpliwości. W rozmowie z architektem określiliśmy już nasze potrzeby, ilość domowników, wymieniliśmy pomieszczenia jakie są nam niezbędne w nowym domu. Teraz ustalmy przede wszystkim: jaki dom najlepiej spełni nasze oczekiwania.